Projecten

onderstroom

Kunstcollectief Onderstroom

Een gezamenlijke band met Ierland bracht in 2019 vier kunstenaars samen die sindsdien kunstcollectief Onderstroom vormen. Al een jaar later vond onze eerste expositie plaats in de Melkfabriek in ’s-Hertogenbosch. Wat ons bindt is samen optrekken om te komen tot nieuw werk en exposities, met behoud van ieders eigenheid. ‘Beter in de kunst kan het niet worden dan in samenwerking’, wordt wel eens gezegd. En dat gaat zeker op voor ons vieren. Samen onderzoeken we, vinden inspiratie in elkaars ideeën en werk en dagen we elkaar uit verder te gaan dan the thin line: de dunne grens tussen de fysieke wereld waarin wij leven en de wereld die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. Ook in ons werk is dat waar te nemen en de naam die wij kozen voor ons collectief is dan ook een directe verwijzing naar de (onder)stroom tussen die twee werelden.

Onze ontmoetingen leiden tot nieuwe vormen in eigen werk, het delen van andere zienswijzen en resulteren in de verdere ontwikkeling en groei binnen de eigen discipline en mogelijkheden. De weerslag van dat intensieve proces deelt het kunstcollectief tijdens de exposities.

Kunstcollectief Onderstroom bestond tot 2024 uit:

Rietje de Bijl / schilderijen en boekobjecten

Carla Bogaard / schilderijen en tekeningen in gemengde techniek

Sandra van de Griendt /tekeningen en fotografie

Elly Strang / keramiek en vilt

grensland

Tijdens het project Grensland, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Stichting Handboekbinden en het Belgische ‘Boekbindcollectief 14×14’, werkten kunstenaars en boekbinders uit beide landen samen. De titel van het project verwijst dan ook naar het letterlijk grensoverschrijdende karakter van deze uniek samenwerking.

Aan de hand van één, per cluster gekozen, thema en formaat werd er gewerkt aan unieke boekobjecten. In de groep waaraan ik deelnam werd het thema ‘lijn’ en het formaat
20 x 20 cm gekozen, dat ik op verschillende manieren uitwerkte. Van elke deelnemer wordt één boek opgenomen in de catalogus en in 2016 tentoongesteld op vier exposities in zowel Nederland als België.

zielen in gedachten

Rond Allerzielen wordt op de begraafplaats Orthen in ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met kunstenaars, jaarlijks een bijzondere bijeenkomst georganiseerd voor nabestaanden van overledenen. Het biedt bezoekers een unieke mogelijkheid om hun gedachten en gevoelens van liefde en verlies op kunstzinnige wijze te uiten.
Sinds 2010 droeg ik vier keer bij aan deze gebeurtenis, die telkens een bijzondere ervaring was. Het op deze wijze verbinding zoeken in het delen van een individueel verdriet, ontroerde en leidde telkens opnieuw tot intieme gesprekken tussen nabestaanden.
Speciaal aan de editie van 2011 – die ‘kringen van verbondenheid’ als centraal thema droeg – heb ik warme herinneringen overgehouden. In dat jaar stond een glazen cirkel, met daarop gegraveerd woorden die verband houden met liefde en verlies, op een centrale plek. Daaromheen ontstond een uitdijende cirkel van banden, waarop door bezoekers zelfgekozen teksten en wensen waren geschreven.

woordloos

De titel van dit project verwijst naar het oude woordloze, verborgen verdriet na het verliezen van een kind tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Een verdriet dat er vaak niet mocht zijn, dat niet benoemd mocht worden. In innige samenwerking met moeders en grootmoeders ontstond een project waarin woorden van verlies en rouw een centrale plek kregen als gravures op een glazen cirkel en in de vorm van boekjes zonder woorden. De in stilte vergoten tranen werden gesymboliseerd door transparante steentjes aan een snoer.

bigunnan

Het thema ‘oer’ lag ten grondslag aan een samenwerkings-verband van tien kunstenaars uit verschillende disciplines, resulterend in een groepsexpositie in het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch. Het gegeven dat een geheel meer is dan de som der delen, groeide organisch uit de wijze waarop werd samengewerkt. Zo werden niet alleen unieke werken van elke individuele kunstenaar getoond, maar ontstonden voorafgaand aan de expositie ook gezamenlijke werken: halffabrikaten werden onderling uitgewisseld en door een collega vanuit eigen inzicht en kunde verder bewerkt. Als curator van deze bijzondere expositie heb ik ervaren dat op deze manier samenwerken met collega-kunstenaars heel inspirerend is.