Projecten

onderstroom

Vier kunstenaars, één passie. In 2018 was ik “artist in residence” in een huis van “Polranny pirates” gelegen aan de westkust van Ierland.

Een bijzondere ervaring, die ik, eenmaal thuis, deelde met andere kunstenaars die ook Ierland bezochten. We vonden elkaar in een groep en al snel ontstond de naam “Onderstroom”, verwijzend naar de diepere laag die verder gaat dan ons gezamenlijke uitgangspunt Ierland, maar altijd al aanwezig is in ons werk. Een gezamenlijkheid, die zichtbaar werd in een eerste aanzet, waarbij we elkaar iets gaven van ons eigen werk, waarop de ander een toevoeging maakte en er zo een totaalbeeld, een samen gedragen geheel ontstond.

In ons project delen we onze beleving en inspiraties. Dit leidt tot verdieping en verbreding van ieders autonome werk, waarbij andere lagen zichtbaar zullen worden. Het uiteindelijke resultaat van onze inspanningen zal in een expositie gepresenteerd worden.

grensland

Tijdens het project Grensland, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Stichting Handboekbinden en het Belgische ‘Boekbindcollectief 14×14’, werkten kunstenaars en boekbinders uit beide landen samen. De titel van het project verwijst dan ook naar het letterlijk grensoverschrijdende karakter van deze uniek samenwerking.

Aan de hand van één, per cluster gekozen, thema en formaat werd er gewerkt aan unieke boekobjecten. In de groep waaraan ik deelnam werd het thema ‘lijn’ en het formaat
20 x 20 cm gekozen, dat ik op verschillende manieren uitwerkte. Van elke deelnemer wordt één boek opgenomen in de catalogus en in 2016 tentoongesteld op vier exposities in zowel Nederland als België.

zielen in gedachten

Rond Allerzielen wordt op de begraafplaats Orthen in ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met kunstenaars, jaarlijks een bijzondere bijeenkomst georganiseerd voor nabestaanden van overledenen. Het biedt bezoekers een unieke mogelijkheid om hun gedachten en gevoelens van liefde en verlies op kunstzinnige wijze te uiten.
Sinds 2010 droeg ik vier keer bij aan deze gebeurtenis, die telkens een bijzondere ervaring was. Het op deze wijze verbinding zoeken in het delen van een individueel verdriet, ontroerde en leidde telkens opnieuw tot intieme gesprekken tussen nabestaanden.
Speciaal aan de editie van 2011 – die ‘kringen van verbondenheid’ als centraal thema droeg – heb ik warme herinneringen overgehouden. In dat jaar stond een glazen cirkel, met daarop gegraveerd woorden die verband houden met liefde en verlies, op een centrale plek. Daaromheen ontstond een uitdijende cirkel van banden, waarop door bezoekers zelfgekozen teksten en wensen waren geschreven.

woordloos

De titel van dit project verwijst naar het oude woordloze, verborgen verdriet na het verliezen van een kind tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Een verdriet dat er vaak niet mocht zijn, dat niet benoemd mocht worden. In innige samenwerking met moeders en grootmoeders ontstond een project waarin woorden van verlies en rouw een centrale plek kregen als gravures op een glazen cirkel en in de vorm van boekjes zonder woorden. De in stilte vergoten tranen werden gesymboliseerd door transparante steentjes aan een snoer.

bigunnan

Het thema ‘oer’ lag ten grondslag aan een samenwerkings-verband van tien kunstenaars uit verschillende disciplines, resulterend in een groepsexpositie in het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch. Het gegeven dat een geheel meer is dan de som der delen, groeide organisch uit de wijze waarop werd samengewerkt. Zo werden niet alleen unieke werken van elke individuele kunstenaar getoond, maar ontstonden voorafgaand aan de expositie ook gezamenlijke werken: halffabrikaten werden onderling uitgewisseld en door een collega vanuit eigen inzicht en kunde verder bewerkt. Als curator van deze bijzondere expositie heb ik ervaren dat op deze manier samenwerken met collega-kunstenaars heel inspirerend is.