MENU

biografie

over haar boekobjecten,
en verbeelde verhalen

Al van jongs af aan was ik geboeid door de kracht van beelden. Ik oriënteerde mij aanvankelijk breed, volgde diverse textiele opleidingen en bekwaamde mij in een grote variëteit aan ambachtelijke handwerktechnieken, voordat ik mijn aandacht volledig richtte op het schilderen. Mijn opleiding aan de Vrije Hogeschool voor de Kunsten in Driebergen smaakte naar meer en werd aangevuld met zowel specialisatiecursussen op diverse vakgebieden als op het terrein van persoonlijke ontwikkeling. Ik had mijn thuis gevonden.

 

Uit de volle breedte van het leven haal ik mijn inspiratie: reizen, teksten, indrukken uit het dagelijks leven, alles kan dienen als uitgangspunt voor een nieuw werk. Wat ik maak is dan ook niet onder één noemer te vangen wanneer het gaat om stijl, materiaalgebruik, thematiek of vorm. Elke impressie die vraagt om in beeld te worden vertaalt, vraagt ook om een eigen stem en stempel.

 

Wat in al mijn werken telkens weer terugkomt is een gelaagdheid die ik tijdens het werken ervaar. Niet het resultaat, maar veel meer het proces is leidend als ik in mijn atelier ben. Pas al schilderend kom ik erachter wat mij die diepe ervaring heeft gegeven, waarmee ik aan het werk ben. Als de schillen van de ui pel ik mijn eigen ervaring af, terwijl het werk onder mijn handen groeit. De laatste regels uit het gedicht “Wat zij wilde schilderen” van Judith Herzberg verwoorden mijn werkproces dan ook heel treffend:

 

“Het onomlijnde blijft

onomlijnbaar lokken.”

 

 

 

Met mijn manier van werken probeer ik niet alleen zelf verbondenheid met het thema en het werk te krijgen, maar ook de ander uiteindelijk in mijn werk mee te nemen, om zo een gezamenlijke ervaring te delen. De thema’s zijn universeel en voor iedereen op zijn of haar eigen wijze herkenbaar. Naar mijn mening is de ontvangst van het werk door het publiek pas de voltooiing ervan.

Ik start met een ongeprepareerd doek dat ik licht prepareer, waarop ik in lagen van donker naar licht schilder. Door het doek op deze manier te behandelen blijft de structuur ervan zichtbaar in het uiteindelijke werk en wordt de verflaag als een soort tweede huid. Dat versterk ik door de verf te mengen met pigmenten en wat ik materie noem, zoals bijvoorbeeld marmerpoeder of papier. Een tweede huid is als een jas die je kunt aantrekken om te ervaren wat het schilderij met je doet.

Werken aan een schilderij wordt zo een reis door de tijd en het innerlijk. Er ontstaat rust en ruimte voor de thema’s waarmee ik werk, die erdoor tot hun recht komen en in het juiste perspectief worden geplaatst. Al hebben mijn werken vaak een abstract karakter, doorgaans begin ik met een figuratieve voorstelling en werk van daaruit naar de abstractie toe. Het onderliggende beeld wordt zo meer algemeen en herkenbaarder, wat het contact tussen mij, mijn werk en het publiek verstevigd.

> naar schilderijen

 

Naast schilderijen van verschillende formaten, maak ik kleine werken waarin zonder vastomlijnd kader van woord of beeld een vertelling wordt gedragen. De kastjes die ik maakte aan de hand van kleine objecten en de boekvormen die daarop volgden, zijn te lezen als verbeelde verhalen. Door gebruik te maken van de eigenschappen van materialen en technieken en deze in een nieuwe verhouding tot elkaar te gebruiken, ontstaan als vanzelf nieuwe verhalen. Verhalen die niet meer uitsluitend samenhangen met de objecten zelf, maar ook betrekking hebben op mijzelf als kunstenaar. De associaties die vervolgens bij de kijker worden opgeroepen door deze nieuwe context, vormen een extra betekenislaag die voor elke toeschouwer uniek is.

> naar boekobjecten

> naar verbeelde verhalen

 

 

 

Al enkele jaren werk ik aan projecten met uiteenlopende thema’s. Deze projecten heb ik deels zelf geïnitieerd, maar ook in opdracht uitgevoerd. Telkens weer was het zeer waardevol om te zien en ervaren wat het samenwerken met collega’s of mijn publiek teweeg brengt. Om meer te lezen over deze bijzondere projecten klikt u door naar de project pagina.

> naar projecten

 

 

Deze video toont een rondgang door het atelier

> naar video